iletisim
Ana Menü
Oyunlar
 Benimle Oynar mısın?
 Engelli Çocuklar ve Oyun
 Oyunun Engelli Çocuklara Kazandırdıkları
Milli Eğitim Bakanlığı
Özürlüler İdaresi
Genel Müdürlük
ENGELL OCUKLAR VE OYUN
ENGELL OCUKLAR VE OYUNDKKAT EKSKL VE HPERAKTVTE BOZUKLUU OLAN OCUKLARDA OYUN

Hiperaktif ocuklar gerek ok hareketli olmalar gerekse dikkatlerinin ok abuk dalmasndan dolay grup oyunlarna gereken ilgiyi gstermeyebilirler. Grup oyunlarna ok ilgi gstermeyen Hiperaktif ocuklar ilgisini eken oyunlara saatlerini verebilirler. (rnein Bilgisayar Oyunlar) Daha ok bireysel oyunlar oynayan Hiperaktif ocuklar dikkatleri kolay dald iin sk sk oyun deitirirler.
Doumumuzla birlikte hayatmza giren oyun mrmzn sonuna kadar bize elik eder. Oyun engelli ocuklarn hayatnda da ok nemli bir yere sahiptir. Engelli ocuklar zor ve karmak oyunlar oynamaktan ekinirler. Bunun yerine karmak olmayan basit oyunlar tercih ederler.
Tercih edilen oyun ve oyuncaklar engelli ocuun zeka seviyesine, engel durumuna gre farkllk gsterir. Engelli ocuklar engelinin el verdii lde oyunlar oynarlar. Engelli ocuklar basit oyunlar tercih ederler bu basit oyunlar oynandka kendilerine olan gven duygular geliir.
Kendine gvenen ocuk daha karmak oyunlar aama aama oynamaya balar. Bu ocuklarn oyunlarda her zaman olduu gibi en iyi yardmcs aileleridir. Aile ocuunun kapasitesini bilmeli ve seilecek oyunlar-oyuncaklar bu ynde belirlemelidir. ocuunu cesaretlendirmeli gerektiinde fiziksel yardm ile destek olmaldr. zellikle baz engel gruplarnda sosyal oyunlar ok nemli olduu iin aileler ocuklarnn sosyal oyunlar oynamas iin ortamlar oluturmal ocuklarn bu ynde desteklemelidirler.
ZHNSEL ENGELL OCUKLARDA OYUN

Zihinsel Engel: Doum ncesinde, doum annda ve sonrasnda eitli nedenlere bal olarak merkezi sinir sisteminde, daha dorusu beyinde meydana gelen tahribatlar sonucu, beyin fonksiyonlarndaki yetersizlik veya bozukluk durumudur.
Baz aratrmaclar, zihinsel engelli olan ve olmayan ocuklarn oyun tr ve dzeylerini karlatrmlardr. Zihinsel engelli olan ve olmayan ocuklar takvim yalarna gre karlatrldklarnda, zihinsel engelli ocuklarn ilevsel oyun, yalnz, sembolik oyun gibi daha alt dzeydeki oyunlara ynlendikleri gzlenmitir. Fogel ve Melson (1987), zihinsel engelli okul ncesi ocuklarn oyunlarnn, engelli olmayan yatlarna gre daha az aktif, daha az esnek ve sembolik olduunu bulmulardr. Zihinsel engelli olan ve olmayan ocuklar zeka yalarna gre karlatrldklarnda ise iki grubun oyunlarnn tr ve dzeylerinin farkllamad grlmemektedir. Ayn trde yada dzeyde oyun organizasyonlar ayn zeka yanda ya da ayn geliimsel yata grlebilmektedir. Engelli olmayan ocuklarda olduu gibi zihinsel engelli ocuklarda da sembolik oyunun ortaya kmasnn en temel koulu zeka yann 20 ay olmasdr.
Zihinsel Engelli ocuklarn beyin fonksiyonlarndaki yetersizlikten dolay bilisel, bedensel ve sosyal alanlarda baz skntlar yaamaktadrlar. Oyun ile bu ocuklarmzn; kapasitelerini en st dzeyde kullanmalarn salayabiliriz. Oynanan oyunlar ve kullanlacak oyuncaklar ocuun seviyesine uygun olarak seilmelidir. Karmak ve ocuun anlamayaca oyunlar ve oyuncaklar seilmemelidir. Oyun ve oyunda kullanlan oyuncaklar reddeden engelli ocuun hemen pes etmemesi iin destek olunmal ve gerektiinde model olunmaldr. ocua model olduktan sonra aama aama oyunun hakimiyeti ocua braklmaldr.
zel Eitime yeni balayan ve tm rkeklii ile sizi reddeden bir ocuun ,ilgisini eken bir oyun-oyuncak ile ocukla aranzda kurulmu olan buzdan duvarlar eritebilirsiniz.
Bir ok engel grubu gibi Zihinsel Engelli ocuklarn eitiminde de oyunun ok nemli bir yeri bulunmaktadr. Kavramlar (renk, say vb.), zbakm becerileri (el-yz ykama, soyunma-giyinme vb.), dil ve konuma becerileri (obje sreklilii, taklit etme, sra alma, dinleme,vb.) kazandrlrken oyun ve oyuncaklar en iyi yardmclarmzdr ve iimizi olduka kolaylatrrlar. Oyun ile zihinsel engelli ocuklar paylamay, iletiim kurmay, sosyallemeyi, kurallara uymay renirler. DOWN SENDROMLU OCUKLARDA OYUN

Down Sendromu: nsan vcudunda normalde 23 anneden 23 babadan olmak zere 46 kromozom bulunmaktadr. Down Sendromlu ocuklarda 21.kromozomun 3 adet olmasndan dolay toplam 47 kromozom bulunmaktadr. Kromozom saysnn 47 olmas genetik bir farkllktr.
Beeghly ve ark. (1989) Down sendromlu ocuklarn oyunlarnn geliimsel srasnn ve yapsnn engelli olmayan yatlarna olduka benzer olduunu vurgularken; Down Sendromlu ocuklarn engelli olmayan ocuklar ile takvim yalarna gre ya da zeka yalarna gre eletiren baz aratrmalarda, Down sendromlu ocuklarn engelli olmayan ocuklara gre nesneye daha fazla baktklar ve kefetme davrannn daha az olduu vurgulanmaktadr. (Akt. Ruskin, Mundy, Kasari ve Sigman, (1994) Erken yllarda Down Sendromlu ocuklarda dikkat geliimini inceleyen aratrmaclar, bu ocuklarn oyuncaklara bakma ve kefetme davranlarnda glkleri olduunu bulmulardr. Yaadklar bu dikkat yetersizlii Down Sendromlu ocuklarn erken sosyal etkileimlerini ve bamsz oyunlarn olumsuz ynde etkileyebilmektedir. Yaamn ilk bir iki aynda engelli olmayan ocuklar iletiimin en erken yoluyla, anneleri ile etkileimde bulunmakta, yaklak 6 ay civarnda oyuncaklara olan ilgileri artarken , bu ocuklarn anneleri ile olan etkileimleri yz yze olmaktan karak oyuncak merkezli hale gelmektedir. Down sendromlu ocuklar ise dikkat yetersizliine bal olarak , yz yze ve oyuncak merkezli etkileimde glkler yaamaktadrlar.
Down sendromlu ocuklar fiziksel grntleri ve dildeki gecikme ve yetersizlikten dolay her ortamda kendilerine oyun arkadalar bulamayabilirler. Dikkat eksikliinden dolay oyunlardan ok abuk sklp oyunu brakabilirler. Oyunlardaki arkada ortamnn olumas iin aileler ve eitimciler ocuklara rehberlik etmelilerdir.

OTZM VE OTSTK OCUKLARDA OYUN

OTZM: Otistik sendrom, deiik edinsel ve geliimsel nedenlere bal olarak, 3 ya ncesinde ocuklarda ortaya kan, szel ve szel olmayan iletiim, sembolik etkinlik, oyun ve sosyal iliki alanlarnda bozukluk ve stereotipiler ile karakterize olan bir bozukluktur.
Otistik, zihinsel engelli ve engelli olmayan ocuklarn oyun tr ve dzeylerini karlatran aratrmalardan biri DeMeyer tarafndan 1967 ylnda yaplm ve yalar 2 ile 7 arasnda deien 30 otistik ve 30 engelli olmayan ocuun yaa uygun oyun davranlar karlatrlmtr. Bu alma sonucunda, engelli olmayan ocuklar yalarna uygun oyun davranlar gsterirken, otistik ocuklarn oyunlarnn stereotip bir nitrlik gsterdikleri ve oyuncaklar kefetme ve ilevsel olarak kullanma yerine aza alma, evirme ve yere vurma gibi tekrarl davranlar sergiledikleri bulunmutur. (Akt. Wulff, 1985) Aratrmalarn ounda otistik ocuklar zihinsel engelli ve engelli olmayan ocuklarla zeka yana gre eletirildiinde, otistik ocuklarn serbest oyun ortamnda nesnelerle keif davranlarn dier iki gruba gre daha az kullandklar bulunmutur.
Otistik ocuklarn sembolik oyun yetersizliklerinin taklit yetersizliklerine balanarak aklanmaya allmasnn yan sra, bu ocuklarn bilisel, duygusal ve sosyal ilevlerinin engelli olmayan ocuklarda olduu gibi bir btnlk iinde almad vurgulanmaktadr.
Otistik ocuklar ounlukla grup dnda bireysel oyunlar ile zamann geirirler. Bireysel oyunlarnda kullandklar oyuncaklar genelde amacna uygun kullanmayabilirler. (rnein oyuncak arabay ters evirip tekerlerini dndrmek, verilen oyuncaklar birbirine vurarak ses karttrmak, oyunca dndrp izlemek gb.) Ayn zamanda bir ok otistik su ile oynamay sevmektedir. Tercih ettikleri oyuncaklar renkli, hareket eden, grsellikleri n planda olan oyuncaklardr. Hayal gcne dayanan oyunlar hayal gleri yeterince gelimedii iin oynayamazlar. Grsel hafzalar iyi olan otistikler yapbozlar ve ina gerektiren oyunlara ilgi gsterirler. Taklit etmeye dayal oyunlar oynarken zorlanrlar. Baz Otistik ocuklar bilgisayar oyunlarn sevebilirler. Ancak bu oyunlar ocukta saplant haline gelebilir ve aile iin sknt yaratabilir anne babalarn buna dikkat etmesi gerekir.

GRME ENGELL OCUKLARDA OYUN

Bu ocuklarn dier engel gruplarndaki ve gren ocuklara gre oyunlarnda anlaml bir gecikme olduu vurgulanmaktadr. Grme engelli ocuklar, zellikle duyu-motor geliim ve sembolik oyunda gecikme yaamaktadrlar. Gren yatlar st dzey oyun trlerine ynelirken grme engelli ocuklar, oyuncaklar ile ses karan etkinliklere odaklamaktadrlar.
Bugn olumlu artlar oluturulduunda grme engellilerin imkanlar lsnde oyunlara katldklar bilinmektedir. Yaamn ilk yllarndan dokunma duygusunu gelitirici oyunlar oynanr. Daha sonraki srelerde satran, hafza oyunlar, er kiilik iki takmla iinde zil bulunan bir topla oynanan torball isimli oyun bunlardan sadece bir kadr. Ayn zamanda hareket gerektiren oyunlar bu ocuklarn kaslarnn geliimi iin ok nemlidir. Bir ok kez bahsettiimiz gibi, aile bireylerinin ocuklarn iyi tanmalar onlarn ilgi alanlarn iyi tespit etmeleri bu ynde oyunlar semeleri ve bu oyunlarn oynanmas iin onlar cesaretlendirmeleri gerekmektedir.

TME ENGELL OCUKLARDA OYUN

Sosyal oyun davranlarna bakldnda iitme engelli ocuklarn iiten ocuklardan daha fazla yalnz oynadklar, iiten ocuklarn ise ibirliki oyunu tercih ettikleri ve paralel ya da katlmc oyun gibi etkileimin en az dzeyde kullanlabildii oyun trlerinde iki grubun farkllamad bulunmutur. Bilisel oyun davranlarna bakldnda ise, iitme engelli ocuklarn zamanlarnn byk bir ksmn ina oyununa harcadklar, iiten yatlarnn ise zamanlarnn byk bir ksmn ilevsel ve sembolik oyunla geirdikleri grlmtr.
itme engelli ocuklar bir ok oyuna katlmaktadrlar. aret dilini renen ocuklar byk oranda toplumsal hayata uyum salamaktadrlar. itme engelli ocuklar grsellii n planda olan oyunlar tercih ederler. Yatlar ile oynarken gerekli gven duygusu kazanlmam ise oyunlarda ekingenlik gsterebilirler.

BEDENSEL ENGELL OCUKLARDA OYUN
Bedensel engelliler engellerinin el verdii lde oyunlara katlrlar. Hareket engeli olan bebekler evrelerine ilgi gstermeyebilirler.Bu durumda bebein daha ok uyarlmaya ihtiyac vardr. Grerek ,dokunarak,iiterek ve tadarak oynayabilecei oyunlar –oyuncaklar tasarlanabilir.
( iinde farkl nesnelerin olduu dokunma torbalar,ldak, deiik sesler karan ziller, ngraklar, minik ritm aralar,aza alnabilecek emebilecei srabilecei farkl dokulardaki nesneler vb.)
Kaslarnn geliimini destekleyici oyunlarda hareket engeli olan ocuklar iin ok faydal olabilir(kvette suyla oynanan oyunlar,oyun hamuru ile oynanan oyunlar,bul taklar,i ie geen kovalar vb.)
ocuunuz ile oynayacanz taklit oyunlar ocuunuzun dikkatini artrarak renmesini hzlandracaktr. Konuma problemi olan ocuk ile ayna karsnda dil, dudak, ene egzersizleri ocuun konuma organlarnn ilevselliini artracaktr.

Atatürk Diyor ki
Bize Ulaşın!
Atatürk Köşesi
Üye Girişi
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
Flash Clock
Halka açık anket
Sitemizi Nereden Buldunuz?

Arama Motoru

Gazete Reklamı

Tanıdık Vasıtası İle

Sayfa oluşturulma süresi: 0.09 saniye 763,080 Tekil Ziyaretçi
www.sincanozelegitim.com - Copyright © 2011-2017

Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.